بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 05:35 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 113,200 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن