بلیط پرواز تهران به یزد

پرواز تهران به یزد برای تاریخ 95/09/02 روز سه شنبه ساعت 14:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 133,200 هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به یزد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن