بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 09:35 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 187,400 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن