بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/09/03 روز چهار شنبه ساعت 22:00 شب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 171,000 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن