بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 20:10 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 155,400 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن