بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 09:40 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 166,000 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن