بلیط پرواز شیراز به مشهد

پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 17:15 شب با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 171,000 هزار تومان می باشد.

پرواز شیراز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن