بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 08:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 144,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان, قیمت مناسب , پروازی مطمعن