بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان  برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 08:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 253,250 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن