بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 08:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 234,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن