بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 18:30 شب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 301,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن