بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 18:30 شب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 351,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن