بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ 95/09/04 روز پنج شنبه ساعت 10:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 166,750 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان  , قیمت مناسب , پروازی مطمعن