بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان از برای تاریخ 95/09/08 روز دو شنبه ساعت 10:15 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 161,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن