بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان از برای تاریخ 95/09/09 روز سه شنبه ساعت 09:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 148,750 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن