بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان از برای تاریخ 95/09/11 روز پنج شنبه ساعت 08:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 361,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن