بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 13:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 180,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن