بلیط پرواز مشهد به اصفهان

پرواز مشهد به اصفهان برای تاریخ 95/08/29 روز شنبه ساعت 12:15 دقیقه ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 169,100 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اصفهان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن