بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز از برای تاریخ 95/09/11 روز پنج شنبه ساعت 11:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 262,500 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن