بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 19:30 شب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 321,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن