بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 19:00 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان چارتری با قیمت 239,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن