بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 12:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 291,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن