بلیط پرواز مشهد به اهواز

پرواز مشهد به اهواز برای تاریخ 95/09/04 روز پنج شنبه ساعت 11:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 221,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن