بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/09/03 روز چهار شنبه ساعت 10:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 196,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن