بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/09/09 روز سه شنبه ساعت 09:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 196,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن