بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز از برای تاریخ 95/09/11 روز پنج شنبه ساعت 12:40 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 433,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن