بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 09:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 204,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن