بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 10:50 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 241,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن