بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 194,700 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن