بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران از برای تاریخ 95/09/08 روز دو شنبه ساعت 13:30 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 131,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن