بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران  برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 06:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 147,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن