بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 10:45 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت 134,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن