بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 11:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 136,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن