بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 21:20 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 134,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن