بلیط پرواز مشهد به تهران

پرواز مشهد به تهران برای تاریخ 95/09/04 روز پنج شنبه ساعت 11:45 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 134,200 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن