بلیط پرواز مشهد به زاهدان

پرواز مشهد به زاهدان از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 11:25 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 184,100 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به زاهدان , قیمت مناسب , پروازی مطمعن