بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 13:30 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 181,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن