بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 95/09/04 روز پنج شنبه ساعت 11:45 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 181,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن