بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 95/09/07 روز یکشنبه ساعت 18:20 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 194,700 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز, قیمت مناسب , پروازی مطمعن