بلیط پرواز مشهد به شیراز

پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 95/08/29 روز شنبه ساعت 19:45 دقیقه شب با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 196,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن