بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 12:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 411,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن