بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 06:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت 461,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن