بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 06:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 496,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن