بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 528,700 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن