بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/08/29 روز شنبه ساعت 12:00 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 431,600 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن