بلیط پرواز مشهد به کرمانشاه

پرواز مشهد به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/09 روز سه شنبه ساعت 16:45 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 251,100 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن