بلیط پرواز مشهد به کرمانشاه

پرواز مشهد به کرمانشاه از برای تاریخ 95/09/11 روز پنج شنبه ساعت 12:35 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 291,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن