بلیط پرواز مشهد به کرمانشاه

پرواز مشهد به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 16:45 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 251,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن