بلیط پرواز مشهد به کرمانشاه

پرواز مشهد به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 11:45 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 200,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن