بلیط پرواز مشهد به تبریز

پرواز مشهد به تبریز برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 10:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 281,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به تبریز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن